Anasayfa TPQ Hakkında İletişim Facebook Twitter Abone Ol
Editör  
img2

Diba Nigâr Göksel

“Turkish Policy Quarterly'nin (TPQ) bu sayısı AB, Rusya ve Türkiye'nin ortak komşu bölgesinde jeopolitik mücadele ve vizyonlar arası çarpışmaya yoğunlaşıyor. Bu geniş bölge içerisinde kimlik tercihleri ve siyasi değerler üzerine görüş ayrılıklarına yönelik eleştirel analizlerin yanı sıra, sürmekte olan güç mücadelesinin, enerji güvenliği, siber güvenlik, seçimler ve devrimler de dahil olmak üzere çeşitli boyutları ele alınıyor.”

Devamını oku

 
Toomas Hendrik Ilves ile Söyleşi: Avrupalı Olma Tercihi  
img2

Toomas Hendrik Ilves

“Devletler liberal demokratik değerleri benimseyerek sadece AB ve NATO kapısını aralamıyorlar, aynı zamanda kendi içlerinde daha güçlenerek vatandaşları için daha iyi bir yer haline geliyorlar.”

“Güney Kafkasya'nın üç devleti de birbirinden farklı ancak Türkiye hepsine yardımcı olabilir, Ermenistan'a bile.”

“Bütün ulusların demokrasiyi gerçekleştirebileceğine inanıyorum, tabii ki öncelikle bunu istemek gerekiyor. Doğu Avrupa'nın bir bölümünde demokratikleşmenin bu kadar hızlı ve sorunsuz olmasının nedeni de buydu.”

“Rusya'nın yüzleştiği güncel ve kronik sorunlar askeri değilken neden bu kadar askeri harcama yaptıklarını anlamakta güçlük çekiyorum.”

Devamını oku

 
NATO için Sırada ne var?  
img2

Philip M. Breedlove

“NATO ile Rusya’nın füze savunması gibi konularda farklı görüşleri olduğu biliniyor, ancak 2010 yılında Lizbon’daki NATO-Rusya Konseyi’nde belirlenen hedeflere ulaşmak için birlikte çalıştığımız birçok farklı alan da bulunuyor.”

“Afganistan bizim desteğimizle güvenli bir gelecek inşa etmek için gereken temele sahip oldu, ancak bunu başarıya dönüştürmek sonuçta Afganların elinde.”

“NATO, kolektif güvenlik ve caydırıcılık ruhunu göstererek, Türkiye’nin hava savunmasını güçlendirmek için yaptığı Patriot anti-füze kapasitesi talebine Aralık 2012’de yanıt verdi.”

Devamını oku

 
Ortak bir Komşu Bölge  
img2

George Ciamba

“Romanya Türkiye’nin Avrupa entegrasyonun en büyük destekçilerinde biri ayrıca NATO ve diğer bölgesel örgütler çerçevesinde Türkiye ile işbirliğine de büyük önem veriyor.”

“Ortaklarımızın Avrupa yanlısı tercihlerinin saygıyla karşılanmasını somut olarak güvence altına almak için Avrupa-Atlantik topluluğunda ne yapabileceğimiz konusuna daha çok yoğunlaşmalıyız.”

“Enerji, ve özellikle enerjiye erişim, hem demokrasi inşasını destekleyebilecek hem de iktisadi ve bölgesel çekişme yaratabilecek iki tarafı keskin bir kılıç.”

Devamını oku

 
Rusya ve Türkiye: Ortaklığı Yeniden Şekillendirmek  
img2

Pavel K. Baev

“Erdoğan ve Putin, kendi jeopolitik vizyonlarını gerçekleştirebilmek için özel ilişkilerini sürdürmekte büyük fayda görüyorlar.”

“Putin’in ana planı olan Karadeniz boyunca giden Güney Akım doğalgaz boru hattı, Türkiye’nin topraklarında bir ‘gaz koridoru’na sahip olma isteği ile her zaman çakışıyordu.”

“Devrim/karşı devrim diyalektiği sürüyor ve Suriye’deki Esad rejimi hala kesin mağlubiyete uğratılabilir, fakat Erdoğan şimdiden toplu protestoları istikrarı bozan bir etmen ve iç düzene karşı tehdit olarak yorumlayarak Putin’in duruşuna yaklaştı.”

Devamını oku

 
Vilnius Sonrası: AB-Ukrayna İlişkilerinin Geleceği  
img2

Amanda Paul

“Kiev ülkeyi AB’ye yakınlaştırmak için atması gereken adımları atma konusunda sözde güçlüyken uygulamada hep zayıftı.”

“Avrasya Gümrük Birliği (AGB) Rusya’nın bu bölgede ‘ayrıcalıklı’ rolü olduğu inancının net bir dışavurumu.”

“Eğer Ukrayna’nın halka karşı sorumlu ve demokratik önderliği olsaydı, AB anlaşmalarından vazgeçme kararı asla alınamazdı.”

Devamını oku

 
Gerald Knaus ile Sohbet: Avrupalı Değerler ve Kıtasal Jeopolitik  
img2

Gerald Knaus

“Bugün ‘Avrupalı değerler’den bahsettiğimizde aslında, bu kıtanın artık liberal demokrasilerden oluşan bir kıta olmasına yönelik arzudan bahsediyoruz.”

“Ortada açık bir tercih var:sadece hammadde ve elitlerinin parasını ihraç eden Putin modeli ‘kontrollü demokrasi’ ya da Polonya’yı ziyaret eden her Ukraynalı’nın görebildiği gerçek bir parlementer demokrasi.”

“Avrupa Konseyi’nde insan hakları söz konusu olduğunda, Türkiye’nin sıklıkla Doğu Avrupa otokrasileri ile birlikte hareket ettiğini görmek gerçekten üzücü.”

Devamını oku

 
Kaya Enerjisi ABD Dış Siyasetini Yeniden Şekillendirecek mi?  
img2

Gal Luft

“ABD’nin enerji görünümündeki değişimler nedeniyle Orta Doğu’dan çekilebileceği önermesi, ABD’nin bölgedeki çıkarlarının fazlasıyla baside indirgenmesinden kaynaklanıyor.”

“ABD Irak savaşında can ve mal açısından neredeyse tüm yükü üstlenmesine karşın bugün petrol kaynaklarının büyük bölümünü Rusya ve Çin paylaşıyor ve Amerikan şirketleri neredeyse hiçbir ihaleyi alamıyor.”

Devamını oku

 
Türkiye: Bölgesel Doğalgaz Merkezi Olabilir mi?  
img2

Simone Tagliapietra

“Türkiye, gaz tüketimi 2000 yılında 15 milyon metreküpten (mmk), 2012 yılında 46 mmk olacak şekilde arttırarak, son 10 yılda OECD bölgesinin en dinamik doğalgaz pazarı haline geldi.”

“Türkiye’nin çevresindeki doğal gaz üreten ülkeler uzun vadede AB’ye ciddi miktarlarda doğalgaz ihraç edebilecek potansiyele sahipler fakat bu durum sadece AB marketinin daha fazla gaza ihtiyaç duyması ile gerçekleşebilir.”

Devamını oku

 
Vilnius’ta Yakalanan ve Kaçan Fırsatlar  
img2

Oktay F. Tanrısever

“AB, Doğu Ortaklığı girişimini Doğulu ortakları ile yakın ilişki kurmak için geliştirdi çünkü bu bölge stratejik öneme sahip ve Rusya’nın etki alanı altına girme riski ile karşı karşıyaydı.”

“Doğu Ortaklığı’nın Vilnius Zirvesi’nin önemi, Doğulu ortakların AB ile kurumsallaşmış özel ticaret rejimleri kabul ederek bağlılıklarını göstermesi ve Doğu Ortaklığı ülkeleri ile AB arasında insan hareketliliği konusunda yeni kurallar belirlenecek olması beklentisinden kaynaklanıyordu.”

Devamını oku

 
Ermenistan: Rusya ve Avrupa Arasında  
img2

Marine Manucharyan

“Ermenistan’ın AB ile planlanan ortaklık anlaşmasından geri çekilip Rusya’nın gümrük birliğine yönelmesi, Ermenistan hükûmetinde, kapalı kamu idaresi, yetersiz stratejik planlama ve gayriresmî karar alma süreçleri gibi birtakım derin kusurları ortaya çıkardı.”

“Rusya’nın gümrük birliğine katılma kararı Ermenistan’a çok az, o da eğer varsa, alternatif fayda sağlıyor ve Ermenistan’ı Rusya’nın yörüngesine daha kesin şekilde yerleştirme ihtimali taşıyor.”

Devamını oku

 
Türkiye’de Seçimler: Adil mi? Yoksa Hileyle mi Dolu?  
img2

Cem Toker

“Erdoğan’ın Gezi eylemleri sırasındaki sert yönetimi ve 17 Aralık’ta başlatılan AKP yetkililerine yönelik yolsuzluk soruşturmalarına tepki olarak yükselen kamuoyu feryadı ve gergin, kutuplaşmış siyasi iklim nedeniyle AKP’nin, kamuoyu desteğini kaybetmediğini göstermek için her yolu kullanma ihtimali oldukça yüksek gözüküyor.”

“Türk demokrasisinin özellikle demokrasiye geçişte zorlanan Arap dünyasına model olarak gösterildiği bu dönemde, iktidarın barışçıl şekilde el değiştirmesini sağlayacak özgür, demokratik ve adil seçimlerin güvence altına alınması kritik önem taşıyor.”

Devamını oku

 
Azerbaycan’da Rejim İstikrarı  
img2

Isabelle Langerak

“Rejim, halkına belirli sosyal ve ekonomik istikrarı ayrıca gelecekte de iyileşme umudunu sağlayarak, potansiyel demokratikleşme baskılarını kontrol altında tutuyor.”

“Özellikle Rusya’nın bölgedeki yükselişi göz önüne alındığında, Azerbaycan’ın giderek Rusya yanlısı olabileceği endişesi, Batı’nın Azerbaycan’da siyasi reform için baskı uygulamaktaki tereddütünü açıklamakta önemli bir etmen.”

Devamını oku

 
PROJE RAPORU: Sovyet Sonrası Bölgesinde Türkiye’nin Gücü  
img2

ECFR ve demosEUROPA

“Türkiye, Azerbaycan yatırımlarının kesinlikle en önemli istikameti ve Türkiye’deki Azeri doğrudan yatırımlarının 2018’de 17 milyar dolara yükseltecek enerji projelerinin uygulanması ile birlikte bu önem daha da artacak.”

“Hidrokarbon kaynakların daimi stratejik önemi ve Rusya ile Azerbaycan gibi ülkelerin siyasi önemine rağmen, Türk dış politikasında Karadeniz, Ankara’nın 2000’lerde izlediği genel komşuluk stratejisi ile karşılaştırıldığında aşağı sıraya doğru indiği görülüyor.”

Devamını oku

 

Partnerlerimize Teşekkürler

 
Kadir Has Daily News
the Globalist Atlantic Council Ebsco
AB Haber Black Sea TrustEuractivUluslararası İlişkiler

Addres: Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü Sosyal Sorumluluk Binası ( Beyaz Ev )
Küçük Mustafa Paşa Mah. Seferikoz Sok. No:14 Kat.1 Fatih- İstanbul
Tel: +90 212 621 4442 - +90 212 621 9258 Fax: +90 212 531 8718 info@turkishpolicy.com