Türkiye'nin Gidişatını Yeniden Değerlendirmek:
Büyüme ve Yönetişim Üzerine Düşünceler

Yaz 2014 Vol.13 No.2

Editörün Masasından

D. Nigâr Göksel

“Her sene olduğu gibi TPQ yaz sayısı, Türkiye’nin ekonomik gidişatına ve bununla ilintili, eğitim, enerji jeopolitiği, çevresel sorunlar ve yönetişim gibi konulara odaklanıyor.”

“Türkiye’nin ekonomik büyümesini pek çok yönden ele alan yazarlarımız, son on yılda olumlu seyreden göstergelerin sürdürülebilirliğini değerlendiriyor ve Ankara’daki siyaset üreticilerin önlerindeki tercihlerle ilgili görüşlerini paylaşıyorlar.”

Enerji Sektöründe Değişimin Yönlendiricileri

Tony Hayward

“Enerji sektöründeki 30 yıllık tecrübeme dayarak ve sektörün yaklaşık 150 yıllık tarihini göz önünde bulundurarak, üç adet unsurun geçmişte olduğu gibi bugün de sektörü şekillendirdiğini görüyorum: jeopolitik, petrol ile doğalgaz fiyatları ve teknoloji. Kasıtlı olarak bu sırada sunduğum bu üç unsur gelecekte de enerji sektörüne yön vermeye devam edecek.”

“Orta Doğu’daki siyasi olaylar günlük brüt petrol üretiminin yaklaşık üç milyon varile düşmesine sebep oldu. Durumun toparlanması için köklü değişiklikler gerekiyor. Irak Şam İslam Devleti’nin (IŞİD) ilerleyişi de daha kötü bir gidişin habercisi.”

“Sektör, kullandığımız teknolojileri geliştirmenin ya da en azından bunları daha iyi ve daha az maliyetle kullanmanın yolunu bulmalı.”

Hukuk Devleti, Ekonomi ve İstikrar

Metin Feyzioğlu

“Türkiye, hukuka ve siyasete yasa dışı müdahaleler nedeniyle, derinleşen siyasi, toplumsal kutuplaşma ve kurumlar arası çatışma ortamı şeklinde adlandırılabilecek bir sürece girdi.”

“Bir ülkede hukuka, hukuk devletine ve yargının bağımsızlığına olan güven azaldıkça, o ülkenin yatırımcılar için riskli görülme olasılığı artar.”

“Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ve Anayasa Mahkemesi’nin yeniden yapılandırılması bir zorunluluk, ayrıca yargıyı siyasi baskıdan kurtaracak yeni bir düzenlemeye de ihtiyaç var.”

Petrol Yok ama Genç bir Nüfus var!

Ömer Aras

“Türkiye gelişmiş ülkeleri yakalama hedefli büyüme modelini, katma katma değer yaratan, üretim temelli sağlam bir büyüme modeline dönüştürmeli. Başka bir deyişle, Türkiye inovasyonu ve buna bağlı olarak da üretkenliği teşvik etmeli. Bu da sadece etkin ve yüksek kaliteli bir eğitimle gerçekleşebilir.”

“Türkiye bir ülkenin sahip olabileceği en değerli doğal kaynağa yani genç bir nüfusa sahip. Eğer gençlerimizi kaliteli bir eğitimle donatırsak, hükûmetin 2023 hedeflerini ve ötesini gerçekleştirebiliriz. Eğitim sistemimizde radikal değişiklikler yapmak gerekiyor, ideal olarak ise kökten değiştirmeliyiz.”

“Bize yol göstermesi gereken tek ilke, bireysel yaratıcılığı ortaya çıkartacak bir eğitim sistemine sahip olmak.”

Yarının Kurumlarına Önderlik Etmek

Korhan Kurdoğlu

“İş ortamındaki bu köklü değişim döneminden çıkartmamız gereken ders, yeni durumların yeni kurumlar tarafından karşılanması gerektiğidir. Aksi, yıkıcı sonuçlar doğurabilir.”

“Günümüzde çalışanların işyerindeki görevleri birçok alanı kapsayacak şekilde oluşturulmamalı, çünkü bu her bireyin biricikliği ilkesine ters düşüyor. Standart iş tanımları insanların motivasyonunu düşürüyor ve ilgisini dağıtıyor.”

“İnsanların, çalıştıkları kurumlarının amacına ve iş arkadaşlarına inandıkları zaman, sadece maddi kazanç değil daha fazlası için de çalışmak isteyeceklerdir.”

Obama’nın Dış Politikası Nasıl Kurtarılır

James F. Jeffrey

“Başkan Obama, askeri harekatları Amerikan dış politika araçları arasından çıkartmak için ideolojik bir kampanya yürütüyor. Bunu, 2008 yılında Demokrat Parti başkanlık yarışında Hillary Clinton ile tartışırken, sadece savaşları değil onlara yol açan düşünce tarzını da bitirmeyi istediğini söylerek açıkça ortaya koydu.”

“Eğer Obama Amerikan vatandaşlarına kırmızı çizgilerinin nedenlerini açıklayıp, bu çizgiler aşıldığında eyleme geçme iradesi olduğunu açıkça belirtirse, güvenlik gündemimizin büyük bir bölümünü ‘yoluna koyabilir’.”

Küresel bir Şehir Markası Nasıl Olur?

A. Turgay Adıyaman

“Markalama gereğinden fazla ve yanlış kullanılıyor. İnsanlar yüzeysel pazarlama hileleri ile daha fazla yatırımcı ve turist çekmeye çalışıyorlar. Mekanınızı turistik bir yere mi çevirmek istiyorsunuz? Markalamayı deneyin. Bir logo ve havalı bir slogan bulun ve sonrasında gürültülü bir reklam kampanyası oluşturun, içeride ve dışarıda halkla ilişkilere ağırlık verin. Peki bu işinize yarayacak mı? Hayır ne yazık ki yaramayacak.”

“Sadece iletişimle bir ülkenin imajını değiştiremezsiniz. Çünkü bu şunu söylemeye benzeyecektir: ‘senin yaklaşımın doğru değil, lütfen bu ülke hakkındaki düşüncelerini değiştir.’ Elbette, bu yolla kimse düşüncesini değiştirmeyecektir.”

Michael Hoffmann ile Söyleşi:
TAP ve Avrupa Enerji Güvenliği

Michael Hoffmann

“Doğalgazın birçok sağlayıcı tarafından sunulması herkesin lehine olur. Sağlayıcıların arasında bir çekişme görmüyorum; sadece hangi kaynağın ilk kullanıma hazır olacağını bilmemiz gerekiyor. Kuzey Irak gazı, Türkmen gazı ve Kıbrıs veya İsrail kaynaklı Doğu Akdeniz gazı gibi büyük potansiyeller var ancak siyasi sorunlar çözülmek zorunda.”

“Bence Türkiye doğalgaz ticareti yapıp yapamayacağına karar vermeli. Çünkü Türkiye büyüyor, bu nedenle doğalgaza iç tüketim için ihtiyacı var. Türkiye’nin doğalgazın ne kadarını kendine saklamak istediğini ve ne kadarının ticaretini yapacağını belirlemeli.”

Türkiye’nin Enerji Stratejisi: Irak’tan önce Kürdistan

Nicholas Borroz

“Enerji güvenliği açısından baktığımızda, Türkiye’nin Kürdistan’la bağlarını kuvvetlendirmesi mantıklı; çünkü Kürdistan’ın büyük petrol ve doğalgaz kaynakları var ve Irak’ın geri kalanından daha güvenli bir bölge. Ancak, Türkiye’nin enerji kaynaklarını çeşitlendirme stratejisi, İslam Devleti tehdidi karşısında Kürtlerin iç istikrarlarını koruyabilmesine bağlı.”

“Türkiye Kürdistan’a karşı avantajlı konumda. Zira Türkiye küresel pazardan petrol ithal edebilirken, Kürdistan’ın ekonomik açıdan varlığını sürdürebilmesi, Türk toprakları üzerinden tüketicilere ulaşabilmesine bağlı.”

TTIP: İktisadi NATO Yolda

Aslı Ay

“Uzun vadede, Türkiye’nin Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı’nın (TTIP) dışında kalması, Batılı liberal iktisadi düzeni yeniden yapılandırma çabalarının dışında kalmasına benzer derin jeostratejik sonuçlar doğuracak.”

“Türkiye’nin neden TTIP’e dahil edilmesi gerektiği konusunda güçlü argümanları var. Türkiye, ABD kamuoyunu şekillendirmek için bu argümanları sürekli, iyi düşünülmüş, ve mali açıdan desteklenmiş bir kampanya ile dile getirmeli. Ana mesaj Türkiye’nin katılımının TTIP’in ekonomik, stratejik ve siyasi hedeflerine gözle görülür fayda sağlayacağı olmalı.”

AB, ABD, ve Rusya: Mali Savaşın Etkileri

Mikael Eriksson

“Batı’nın uyguladığı yaptırımların, savaşla karşılık vermek yerine alınmış zayıf ve sembolik bir önlem olduğunu söylemek yanıltıcı olabilir. Tam aksine, bu yaptırımlar daha büyük bir plan içerisinde muhatabının davranışlarını değiştirme amacı güdüyor. Gerçekten de, uygulanan yaptırımlar etkili oluyor.”

Türkiye Olmadan İklim Görüşmeleri Nasıl Olacak?

Önder Algedik

“Kendimize şunu sormamız lazım: ‘Neden teknoloji sayesinde daha az enerji ile daha fazla hizmet sunulabilirken, Türkiye daha fazla karbon yoğun hale geliyor?’. Türkiye’nin iç karartıcı iklim değerleri sadece Türk ekonomisinin yüksek karbon emisyonlu endüstrilere olan yoğun bağımlılığı ile açıklanabilir.”

İstanbul: Yeni bir Uluslararası Tahkim Merkezi mi?

Cem Çağatay Orak & Murat Erbilen

“İstanbul Tahkim Merkezi’nin kurulmasının hükûmet tarafından atılan olumlu ve çarpıcı bir adım olduğuna yürekten inanıyoruz. Ancak Merkez’in bağımsız, etkin ve güvenilir hale gelerek diğer uluslararası tahkim merkezleri ile rekabet edebilmesi için kanun tasarısının içeriğinin geliştirilmesi gerekiyor.”

Türkiye’nin İşgücü Patlaması

Ahu Öztürkmen Yıldırmaz

“ABD ve AB’nin ekonomileri durgunluk öncesinde istihdam konusunda yavaşlama yaşarken, Türkiye’nin iş gücü tüm yaş gruplarında hem kadın hem de erkekler için istikrarlı şekilde yükseldi.”

İşçi Ücretlerinin Dengesiz Artışında Çin Örneği

Heng Quan & Hairong Luo

“Çin’in dikkat çekici iktisadî büyümesi bedel ödemeden gerçekleşmedi, Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yeni açıkladığı verilere göre hane halkı gelirlerinin GINI katsayısı 0,5’e yakın. Çoğu akademisyen bu değerin yaygın sosyal problemlerin çıkmasından önceki sınır seviye olduğuna inanıyor.”

Bu Sayının Ana Kurumsal Sponsoru

Partnerlerimize Teşekkürler

 

Adres: Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü Sosyal Sorumluluk Binası ( Beyaz Ev )
Küçük Mustafa Paşa Mah. Seferikoz Sok. No:14 Kat.1 Fatih- İstanbul
Telefon: +90 212 621 4442 - +90 212 621 9258 Fax: +90 212 531 8718 info@turkishpolicy.com