Anasayfa TPQ Hakkında İletişim Facebook Twitter Abone Ol
Editör  
img2

Diba Nigâr Göksel

“TPQ’nun bu sayısında Birinci Dünya Savaşı’nın 100. yıldönümü vesilesiyle, Türkiye ve komşu bölgelerinde tarihten kalan mirasın günümüzde kimlik üzerinde üretilen siyasete ve jeostratejik yönelimlere etkilerini araştırıyoruz.

Özellikle İmparatorluğun hüküm sürdüğü coğrafyada, Osmanlı devlet sisteminin ortadan kalkmasını takiben, Türkiye ve komşu bölgelerindeki kilit dinamiklere odaklanarak, etnik ve dini önyargıları körükleyen toplumsal hafıza ve yorumların oynadığı rolü araştırıyoruz. Yapıcı ve geleceğe dönük bir bakışla, geçmiş tecrübelerden edinilen derslere vurgu yaparak farklı yaklaşımları birbirine yaklaştıracak, kapsayıcı vatandaşlık ve liderlik modellerini bağdaştırmayı amaçlıyoruz.”

Devamını oku

 
Türk–Ermeni İlişkileri: “Adil Hafıza” Mümkün mü?  
img2

Ahmet Davutoğlu

“Osmanlı düzeni, Ermeni kimliğini baskı altına almayı bırakın, aksine bu kimliği aynı potada ve kurumsal bir bütünlük içinde kaynaştırarak teminat altına almıştır.”

“Tehcir merkezli geriye doğru bir tarih anlayışı benimsendiğinde, birbirini tahkir eden iki kolektif bilincin oluşması kaçınılmazdır.”

“Biz yalnızca yurt dışındaki Türklere değil, Anadolu’dan göç eden tüm topluluklara kendi diasporamız gözüyle bakıyoruz.”

Devamını oku

 
Orta Doğu’nun Yeni Düzen(sizliğ)i  
img2

Einat Wilf

“‘Arap Baharı’nı ‘Avrupa Halkların Baharı’ına benzetmek isteyenlerin bilmesi gereken nokta Avrupa Baharı’nın kısa vadede tamamen başarısız olduğudur.”

“Arap Baharı ile Osmanlı İmparatorluğu’nun parçalanması arasında geçen yüzyılda oluşan kimlikleri yok sayamayız.”

“Türkiye’nin rejimi ve toplumsal uyumu gecikmiş ‘Osmanlı Baharı’ndan sadece marjinal şekilde etkileniyor. Bu nedenle Türkiye bölgesel güç rolünü oynamak için iyi konumlanmış durumda.”

Devamını oku

 
Eski Komünist Coğrafyada Kültürel Diplomasi  
img2

Egidijus Vareikis

“Dünyada güncel çatışmaların neredeyse tamamının temelinde kültürel nedenler yatıyor; bu çatışmaları dini, tarihi ve etnik yanlış anlamalar körüklüyor.”

“Komünistler tarafından yönetilmiş ülkelerin bulunduğu bölgedeki çatışmaların sürmesinin nedenlerinden biri de kültürel diplomasi araçlarının yanlış kullanılması. Bu durum zaman zaman çatışmaları daha da derinleştiriyor.”

“Din, eski Yugoslavya’da ve SSCB’nin bazı bölgelerinde, komünistlerin düşündüğünden daha belirleyici bir etmen oldu.”

Devamını oku

 
Tarih Komisyonları, Demokrasi ve Çeşitlilik  
img2

Mô Bleeker

“Belgelemenin olağan sonuçlarından biri de ‘öteki’ye, ‘düşman’a, mağdura veya faile yönelik algıların, yorumların ve tavırların dönüşüme uğrayıp, bunların homojen bir grup şeklinde algılanmamalarını sağlamasıdır.”

“Bir tarih komisyonunun kurulması, ülkenin demokrasi seviyesine dair önemli bir testtir.”

“Komisyonun yapılan zulmü ortaya koyması sayesinde, mağdurlar genellikle ‘adaletin sağlandığı’ hissine kavuşuyorlar.”

Devamını oku

 
100 Yıl Sonrasında Birinci Dünya Savaşı  
img2

İlter Turan

“Osmanlıların Birinci Dünya Savaşı’nda yenilmesi neticesinde Türkler, daha mütevazi ve vatan temelli bir milliyetçiliğe yöneldiler.”

“Osmanlı Devleti’nin Müttefiklerin şartlarına boyun eğdiği Sevr’in aksine, Lozan, tek taraflı bir dayatmanın değil, tarafların arasındaki müzakerelerin sonucuydu.”

“İktidarın etnik homojenleştirme çabaları, özellikle de son dönemlerde Kürtlerin tepkilerini körükleyen önemli etkenlerden biri oldu.”

Devamını oku

 
Türk Toplumu: Hafıza Politikalarını Sürdürmek  
img2

Cengiz Aktar

“Birinci Dünya Savaşında katledilen Ermenilerden bahsedilemediği gibi, canını kurtarmak için Müslümanlığa geçerek sağ kalanlar ve kurtarılıp zorla Müslüman yapılanlar da görmezden geliniyor.”

“Soykırım konusunda doğrudan mağdurlardan daha fazlasını kapsayacak ve paylaşılan bir hafızaya doğru gidecek yeni bir dilin inşasının arifesinde miyiz?

“Diaspora Ermenileri ve onların Türk muhatapları arasında karşılıklı tanıma süreci devam ediyor, her ikisi de benzer kültürel arka plana sahip oldukları için, aşağı yukarı aynı dili konuşuyorlar.”

Devamını oku

 
Yunan Edebiyatında 1912–18  
img2

Alexandros Massavetas

“Rumlar, bütün Osmanlı azınlıkları gibi, İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin 1908 darbesini, eşitlik sözlerini ve yeni anayasal düzeni hevesle karşıladılar.”

“Yunan edebiyatında üçüncü taraflara suç yüklemek geleneksel bir temaydı, bu edebiyat aynı Türk edebiyatında olduğu gibi kuru ve bayağı ‘anti-emperyalist’ bir söyleme oturuyordu.”

Devamını oku

 
Yunan–Türk Husumetini Çözümlemeye Doğru  
img2

Nefin Dinç

“‘Öteki’nin bizim hakkımızda ne düşündüğü konusunda fikrimizin olmaması birbirimize ulaşmamızı engelliyor ve belki de ‘öteki’ye yönelik basmakalıp yaklaşımların ve hasmane hislerin çift taraflı inşa edilmesine yol açıyor.”

“Durumu düzeltmenin ilk adımı sorunu tanımlamak. Biz de Öteki Kasaba adlı filmimizde iki ülkede ortak tarihin nasıl öğretildiği konusuna ışık tuttuk.”

Devamını oku

 
Modern Türkiye’de Gayrimüslim Azınlıklar  
img2

Laki Vingas

“İslami gelenekten gelen Vakıf kurumu, gayrimüslim cemaatlerin ihtiyaçlarına karşılık verebilecek şekilde zamanının sosyal standartlarına uyum sağlayarak, üyelerine fayda sağladı.”

“Türkiye, onyıllarca süren olumsuz tecrübelerin ardından, evrensel insani değerler ve liberal ilkelere dayanan bir anayasa istediğini ilan etti.”

Devamını oku

 
Güney Kafkasya’da Tarih Eğitimi  
img2 img2

Philip Gamaghelyan
& Sergey Rumyansev

“Tarih ve sosyal bilimler alanlarında pozitivist yaklaşımlar hüküm sürüyor, bu durum eğitimi milliyetçi ve dışlayıcı bir propaganda makinasına dönüştürüyor.”

“Sizce günümüzde Kafkasya’da, Balkanlar’da ya da Orta Doğu’da milliyetçi eğitim modelini benimseyen toplumlar, demokratik toplumlardan daha mı güvende?”

Devamını oku

 
1912–13 Balkan Savaşları  
img2

Richard C. Hall

“Millet sistemi Balkanlar’da farklı etnik toplulukların Osmanlı yönetimi altında gelişip bir arada yaşamasına imkan verdi.”

“Önce Sırplar, ardından Yunanlar ve Rumenler ve son olarak da Bulgarlar ulus devletlerini kurmak için Osmanlı yönetimine karşı mücadele ettiler.”

Devamını oku

 
İmparatorluk’tan Cumhuriyet’e Geçişte Kürtler  
img2

Maya Arakon

“1908’deki Genç Türk Devrimi, Sultan II. Abdülhamid’in İslami vizyonunu yok ederek, yerine seküler ve anayasalcı bir yaklaşım getirdi. Ülkede özgürlükçü bir rüzgar esmeye başladı.”

“Kürtlerin geçen yüzyıldaki taleplerinin günümüzdeki taleplerinden çok da farklı olduğunu söyleyemeyiz.”

 

Devamını oku

 
Alevilerin Ayrımcılığa Karşı Süregelen Mücadelesi 
img2

Nil Mutluer

“Alevi toplulukların tarihsel hafızaları farklılıklar gösterse de, hepsinin ortak yönü merkezileştirme politikalarından olumsuz etkilenmiş olmaları.”

“Bu bağlamda, hükûmet, Alevilere yönelik yapılmış haksızlıkları kabul edip, özür ve tazminat sunmak yerine Alevileri dışlama siyasetinde ısrarcı.”

Devamını oku

 
Türkiye’nin İltica Sistemindeki Belirsizlikler  
img2

Deniz Sert

“Bosna ve Kosova’daki savaşlar yüzünden yaşanan mülteci krizinde uygulanan politika, Kürt mültecilere karşı takınılan çekingen tavra da, Bulgaristan’dan gelenlere yönelik samimi yaklaşıma da benzemiyordu.”

“Diğer birçok Avrupa ülkesinde normal şartlarda etik bir tartışması beklenen [Suriye’den gelen mülteciler] konusunda, Türk toplumu inanılmaz bir sosyal ve siyasi sağlam duruş gösteriyor.”

Devamını oku

 
Çanakkale Savaşı ve Anma Törenleri  
img2

Kenan Çelik

“Çanakkale, tarafların üzerinde mücadele ettiği tarihi açıdan mücadele konusu olan birçok yerin aksine, barışcıl uzlaşının simgesi haline geldi.”

Devamını oku

 
Türkiye–Rusya İlişkilerinde Kuzey Kafkasya Diasporası  
img2

Orkhan Gafarli

“Türkiye’nin Kuzey Kafkasya’ya yönelik siyaset üretiminde Çerkes diasporasının azalan etkisi, bu grupların Rusya’ya yönelik iki farklı duruşları olmasından dolayı. Örneğin, Abhazya konusunda birçok Çerkes Rus-Türk işbirliğini desteklemekte, birçoğu da kendi uluslarına karşı Moskova tarafından yapılmış tarihsel haksızlıklara vurgu yapıyorlar.”

Devamını oku

 
Bosna–Türkiye İlişkileri: Siyasi bir Gönül Hikayesi mi?  
img2

Alida Vračić

“Tarihsel olarak Boşnaklar Osmanlı dönemini Bosna-Hersek’in ‘Altın Çağı’ olarak görüyor ve kendilerinin dini kimliklerinin doğuşu olarak tanımlıyorlar. Buna karşılık, Bosna-Hersek’in Hristiyan Sırp ve Hırvat nüfusu ise Osmanlı dönemini 400 yıldan fazla süren esaret ve bir trajedi şeklinde tanımlıyorlar.”

 

Devamını oku

 

Bu Sayının Ana Kurumsal Sponsoru

  Finansbank

Partnerlerimize Teşekkürler

 
Kadir Has Daily News
  

Adres: Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü Sosyal Sorumluluk Binası ( Beyaz Ev )
Küçük Mustafa Paşa Mah. Seferikoz Sok. No:14 Kat.1 Fatih- İstanbul
Telefon: +90 212 621 4442 - +90 212 621 9258 Fax: +90 212 531 8718 info@turkishpolicy.com