Anasayfa TPQ Hakkında İletişim Facebook Twitter Abone Ol

Türkiye ve Arap Dünyası'nda
Kadın ve LGBT Hakları: Bahar mı Kış mı?

Editorün Kaleminden  
img2

Diba Nigâr Göksel

Turkish Policy Quarterly'nin (TPQ) bu sayısı Arap Baharı'nın ortaya çıkardığı dinamiklerin Arap Dünyası'nda kadın hak ve özgürlüklerini nasıl etkilediğini ve bu çetrefilli gelişmelerin Türkiye'ye yansımalarını inceliyor. Sayının yazarları aşağıdaki sorulara ışık tutuyor:

"Türkiye kadın hakları ve kadının güçlendirilmesi konularında bir model mi? Yoksa, Türkiye kadın konusunda muhafazakar İslami komşularının fikir ve uygulamalarını giderek daha mı fazla benimsiyor?"

"Kadın-erkek ilişkileri konusunda yeni bir devrime, yani yeni bir 'Bahar'a ihtiyaç var mı?"

Lezbiyen, gey, biseksüel ve trans (LGBT) bireylerin hakları konusu da, özellikle içinde yaşanılan demokraside muhafazakarlığın birey hak ve özgürlüklerini gölgeleyip gölgelemediğini gösteren önemli bir ölçüt olması bakımından, TPQ'nun bu sayısında önemli bir yer tutuyor.

Devamını Oku

Türkiye'de ve Orta Doğu'da Kadın Olmak  
img2

Sedef Küçük

"Kadın hakları konusunda Arap Baharı'nın olumlu gelişmeleri beraberinde getireceği umutları, seçimlerde İslamcı partilerin iktidara gelmesiyle yerini haklı olarak endişeye bıraktı."

"Birkaç otoriter rejimin düşmesi bölgeye hemen demokrasinin geleceğine işaret etmiyor. Bu dönemde kadınlar tedirgin bir bekleyiş içinde olacaklar."

"Kadınları eş-anne-ev kadını üçgenine hapseden bu zihniyet, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin on yılı aşan iktidar dönemine damgasını vurdu."

Devamını Oku

Türkiye ve Mısır: Hangisi Model?  
img2

Moushira Khattab

"Karizmatik, birleştirici bir liderin yokluğu, veya Türkiye'nin sahip olduğu AB üyeliği hedefi gibi ortak ulusal bir amacın bulunmayışı, Mısır'da daha önce benzeri görülmemiş bir kutuplaşmaya yol açtı."

"Kadınların mücadelesi devrimlerin başlangıcından beri önemli bir konuydu ve maalesef 'Bahar' kadınlar için adeta bir sonbahara veya çiçek açmayan bir bahara dönüştü."

Devamını Oku

Suriyeli Kadınların İki Cepheli Savaşı  
img2

Arwa Damon

"Suriye'de zaman geçtikçe 'Devrimin radikalleşmesi' olgusu belirgin bir hal alıyor. ABD'nin yakın zamanda terörist örgüt ilan ettiği El Nusra Cephesi gibi radikal gruplar, isyan ordusunun en ön saflarında savaşıyorlar ve güçleri, etkileri ve rütbeleri günden güne artıyor."

"Kadınlar Suriye'deki yerel muhalefet konseylerinde ve ülke dışındaki muhalefet organlarında yeterince temsil edilmiyorlar."

"Kadın aktivistler arasında, kadınların toplumdaki yerinin güçlendirilmesi gereği üzerine giderek artan bir farkındalık var."

Devamını Oku

Bahreyn'de Kadınların Siyasete Katılımı  
img2

Bahiya Jawad Aljishi

"Haklar siyasi kararlar ile verilebilir, fakat bu hakların kalıcı olarak yerleşmesi ancak, mücadele, kararlılık ve kadınların kabiliyetlerine yürekten inanç ile gerçekleşebilir."

"Bahreyn'li kadınlar, partilerin aday listeleri kadınları içermemesine rağmen, erkek adayların seçim kampanyalarının yönetiminde büyük rol oynadılar."

Devamını Oku

Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet ve Kalkınma  
img2

Selma Acuner

"2012 yılında yürürlüğe giren '4+4+4 eğitim sistemi' sekiz yıllık zorunlu eğitimi bir anlamda 'gevşeterek' kız çocukların okula devam oranlarında istenmeyen olumsuz sonuçlar ortaya çıkarabilir."

"Kadın örgütlerinin tepkisine rağmen, daha geniş ailelerin kurulması fikrinin teşvik edilmesi kapsamında hükümet, kadınları en az üç, hatta bazen dört ya da beş çocuk yapmaya çağırma yaklaşımını sürdürecek gibi görünüyor."

Devamını Oku

Uyarı ve Model Olarak İranlı Kadınlar  
img2

Haleh Esfandiari

"Arap Baharı'nın bazı liderleri Türkiye'yi model olarak gördüklerini belirtmelerine rağmen, din ve devlet işlerinin ayrılmasını destekleyip desteklemedikleri sorulduğunda sessiz kalıyorlar."

"Devrimden 33 yıl sonra, İranlı kadınlar devrim öncesi sahip oldukları hakları hala geri alabilmiş değiller."

Devamını Oku

Başörtüsünün Ötesi: Türkiye'de Laiklik ve Din Özgürlüğü  
img2

Umut Azak

"Kamu kurumlarında başörtüsünün yasak olması yönündeki ısrarlar aslında, kendileriyle aynı dini eğilimlere sahip erkeklerin izleyebileceği kariyer olanaklarından örtülü kadınları mahrum bırakarak ayrımcılığa yol açmakta."

"İslamcı grupların içindeki kadın aktivist ve yazarlar tarafından ataerkil sosyal normların eleştirilmesi, hem İslami hem de laik çevrelerde kadınların kapasitelerini sınırlayan kadın-erkek ilişkilerinin sorunsallaştırılması bakımından büyük önem taşıyor."

Devamını Oku

Kadın ve Modernite: Türkiye'nin Açmazları  
img2

Fatma Benli

"Başörtülü kadınların yüksek öğrenime kabul edilip edilmemesi üzerine 13 yıl süren münakaşa, sadece başörtülü kadınlara ve ailelerine zarar vermedi, aynı zamanda Türkiye'nin zamanını ve enerjisini boşa harcadı."

"Kadınlar halihazırda çalışma hayatına katılmakta zorluk çekiyorlar; bununla beraber örtülü kadınların dışlanması, kadınların ekonomik, sosyal ve siyasal hayata katılım oranını daha da düşürüyor."

Devamını Oku

Arap Dünyası'ndaki Değişiminin Aktörleri Olarak Kadınlar  
img2

Haifa Fahoum Al Kaylani

"Ayaklanmaların en başından itibaren, Arap kadınları için kullanılan basmakalıp tanımların artık geçersiz olduğu iyice netlik kazandı."

"Yeni bir Arap istikbali inşa etmek bu uğurda savaşmak için büyük riskler alan kadınlara 'şu an kadın hakları için doğru zaman değil' deniyor."

Devamını Oku

Muhafazakar Demokrasiyi Queerlemek  
img2

Mehmet Sinan Birdal

"LGBT hakları konusu, liberal ve muhafazakar yaklaşımlar arasındaki fay hattını ortaya çıkararak, AKP'nin muhafazakar-liberal sentezine ciddi şekilde meydan okuyor."

"LGBT konusu üzerindeki muhafazakar söylemler, çoğunlukçu demokrasi anlayışının nasıl ayrımcılığa, aşağılamaya ve yanlış tanımaya yol açtığının açık bir göstergesi."

Devamını Oku

Yeni Anayasa: LGBT Vatandaşlar için Hayır mı Şer mi?  
img2

Volkan Yılmaz

"AKP hükümetinin 2012 yılında yürürlüğe giren yeni yasalarda farklı cinsel eğilimlere ve kimliklere hiçbir göndermede bulunmaması, partinin bu konudaki olumsuz tavrını net bir şekilde ortaya koyuyor."

"CHP'nin LGBT haklarını destekleyici bir duruş sergilemesi, yeni anayasa sürecinde LGBT hareketinin hak taleplerinin marjinaleşmesini engelledi."

Devamını Oku

Genel Ahlak ve İnsan Hakları: LGBT Konusu  
img2

Sedef Çakmak

"LGBT bireylerin temel hakları, özellikle 'genel ahlakın korunması' adı altında ihlal ediliyor."

"Trans bireyler, istihdam edildiklerinde istisnasız neredeyse her işyerinde taciz ve mobbing ile karşılaşıyor ve işlerini bırakmak zorunda bırakılıyorlar."

Devamını Oku

Türkiye ve LGBT Hakları: Tarihsel ve Küresel bir Perspektif  
img2

Louis A. Fishman

"Türkiye'de yerel sivil toplum örgütleri ve aktivistler, halen LGBTlerin en önemli sorunu olmaya devam eden, LGBT haklarının kamuoyundaki algılanış tarzını değiştirme yolunda büyük bir rol oynuyorlar."

"İnsan hakları örgütleri her ne kadar sadece Orta Doğu'ya ve Müslüman ülkelere odaklanmasalar da, bu bölgelerdeki LGBT bireylerin uğradıkları haksızlıklar, özellikle 11 Eylül'den bu yana daha fazla vurgulanmaya başlandı."

Devamını Oku

Tunus'ta Kadın Hak ve Özgürlükleri: Arap Baharı'nın Astımı mı?  
img2

Pelin Gönül Şahin

"Bir taraftan Tunus siyasetine İslami bir yaklaşım getiren Ennahda liderleri, diğer taraftan temel hak ve özgürlüklerin korunmasına duyarlı oldukları yönünde Tunus'lu liberalleri ve Batı kamuoyunu ikna etmek için büyük çaba harcıyorlar."

Devamını Oku

Ürdün'ün Arap Baharı Sonrası Reform Mücadelesinde Dijitalleşme  
img2

Rana F. Sweis

img2

Dina Baslan

"Son beş yıl içerisinde, Ürdün'de Arapça ve İngilizce yayın yapan 30'dan fazla haber sitesi kuruldu."

"Arap ayaklanmaları ile birlikte Ürdün'de bir korku perdesi kalktı."

Devamını Oku

Türkiye'de Refah Devleti ve Kadın  
img2

Tuğba Bozçağa

"Emeklilik ve sağlık hizmetleri sistemleri, hak sahiplerini aile içindeki statülerine göre belirlediği zaman kadınlar, kocalarının veya babalarının sigortalarından kolayca faydalanıyor ve bu nedenle ekonomik açıdan bağımsız olma şevklerini kaybediyorlar."

Devamını Oku

Siyasette Cinsiyet Kotası Etkin mi? 2011 Polonya Seçimleri Örneği 
img2

Małgorzata Druciarek & Aleksandra Niżyńska

"Polonya tecrübesi, cinsiyet kotalarının uygulamada etkili olması için birçok ek mekanizmanın gerektirdiğini göstermekte."

Devamını Oku

Bu Sayının Sponsorları

  GarantiFNF

Partnerlerimize Teşekkürler

  Kadir HasHurriyet Daily News
Friedrich Naumann FoundationUluslararası İlişkiler DergisiGlobalist
EBSCOABHaberpartnerEuractivACUS

Address: Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü Sosyal Sorumluluk Binası ( Beyaz Ev )
Küçük Mustafa Paşa Mah. Seferikoz Sok. No:14 Kat.1 Fatih- İstanbul
Phone: +90 212 621 4442 - +90 212 621 9258 Fax: +90 212 531 8718 info@turkishpolicy.com