Anasayfa TPQ Hakkında İletişim Facebook Twitter Abone Ol

Türkiye 2023 Hedeflerine Erişebilecek mi?

Giriş  
img2

Diba Nigâr Göksel

2023 yılı, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanının 100. yıldönümü olacak. Hükûmet hızla yaklaşan bu tarih için önüne çok sayıda mali, siyasi ve sosyal hedef koydu. TPQ’nun bu sayısında, Türkiye’nin 100. yıl hedeflerine ulaşma noktasında karşılaşacağı zorlukları ve bunları etkileyen faktörleri masaya yatırıyoruz.

Devamını Oku

Özel Sektör Perspektifinden Türkiye’nin 2023 Hedefleri  
img2

Rahmi M. Koç

“Dünyanın 10. büyük ekonomisi olma hedefine 500 milyar dolarlık bir ihracat hacmine erişme hedefi eşlik ediyor. Bu da Türkiye’nin şu anki ihracat performansının üçe katlanması demek.”

“Ancak 10. yerine dünyanın 12. büyük ekonomisi olursak bu yine de bir başarısızlık değil, bir başarı olarak değerlendirilmeli. Zira bu, ülkenin doğru yolda ilerlediğinin açık bir göstergesi olacaktır.”

“Ülkenin sürdürülebilir bir büyüme trendi izlemesini zorlaştıran, yabancı sermaye akışına olan aşırı bağımlılık, Türkiye’nin önündeki en önemli yapısal problem.”

“Türkiye, 2023 hedeflerine ve fazlasına erişebilir. Ama bu, büyüyen bir iş sektörü ve başarılı bir ekonomi için gerekli zemini sağlayacak olan istikrarlı ve olgun bir demokrasiyle mümkün.”

Devamını Oku

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Türkiye’nin 2023 Hedefleri  
img2

Emine Bozkurt

“Kadınlara yönelik şiddet yaygın biçimde yaşandığı ve kabul gördüğü sürece gerçek toplumsal cinsiyet eşitliğinden bahsetmek mümkün olmaz.”

“Bu eşitliğe ulaşma noktasında gerçek engel hiçbir zaman yasal düzenlemeler olmadı. Temel sorun ataerkil zihniyet.”

“Medyanın rolünün önemine ne kadar vurgu yapılsa az. Medyadaki cinsiyet ayrımcılığı, önyargıları güçlendiriyor ve kadınlara yönelik şiddeti normalleştiriyor.”

“2014, Türkiye’de yerel seçimlerin yılı olacak. Siyasi partilerin, aday listelerini hazırlarken toplumsal cinsiyet eşitliğini göz önünde bulunduran bir yaklaşım benimsemeleri önem taşıyor.”

Devamını Oku

Akdeniz Coğrafyasında Çevrenin Korunması ve Türkiye’nin Rolü  
img2

Bernard Fautrier

“Özellikle Akdeniz’de, yaşam tarzımızdan fedakarlık etme pahasına, ekolojik bir dönüşüm gerçekleştirmek gerekiyor.”

“Akdeniz’in her iki tarafına hitap etme kapasitesi ve Akdeniz ekosistemindeki konumu nedeniyle Türkiye’nin sorumluluğu kilit önemde.”

“Türkiye’de, özellikle biyolojik çeşitliliğin korunması, kentleşme ve enerji alanlarındaki tartışmaların canlılığı, Türk halkının üst düzeyde bir çevresel duyarlılığa sahip olduğunu gösteriyor.”

Devamını Oku

Türkiye’nin 2023 Hedefleri ve Eğitimin Rolü  
img2

Üstün Ergüder

“Öğrencilere birey olarak önem veren ve insan hakları odaklı bir eğitim sistemi, 2023 stratejisinin temel bir parçası olmalı.”

“Yürürlükteki sistem, bireyden ziyade devleti yücelten ve eleştirel düşünme yerine ezbere dayalı öğrenmeyi teşvik eden bir yaklaşım ortaya koyuyor.”

“Sistemde sık yapılan ve siyasi amaçlarla gerçekleştirilen değişiklikler çocukların okul sistemine girişini yavaşlatıyor ve eğitimde hizmet kalitesini düşürüyor.”

Devamını Oku

Türkiye’nin 2020 Olimpiyat Oyunları Adaylığı  
img2

Hasan Arat

“Türkiye, Avrupa’nın en genç nüfusuna sahip. Ülkede, çoğu giderek büyüyen ve gelişen bir orta sınıfa mensup olan 25 yaşın altında 31 milyon genç var.”

“Baş döndürücü bir hızla sosyal değişim geçiren dünyamızda, olimpik değerler çocuklarımız için bir yol gösterici olacaktır.”

Devamını Oku

Yüzyıl İçinde Modern ve Küresel bir Ekonominin İnşası  
img2

Tayfun Bayazıt

“Demografik avantajları, benzersiz coğrafi konumu, doğal kaynakları ve hızlı ekonomik büyümesi göz önüne alınırsa, Türkiye uluslararası bir finans merkezi olmaya aday.”

“Türkiye’de reforma ihtiyacı olan esas alan, iş çevrelerinin gelişmesini sağlayacak hukuki ve düzenleyici bir çerçeve.”

Devamını Oku

2023’e Giden Yolda Türkiye ve Bölgesel Enerji Güvenliği  
img2

Bud E. Fackrell

“Hazar bölgesindeki doğalgazın mümkün olduğunca hızlı ve etkin bir şekilde Avrupa’ya ulaşması, AB’nin stratejik çıkarları açısından önem taşıyor.”

“Şah Deniz 2 projesi, Avrupa’nın enerji güvenliğine önemli katkılar yapacak bir proje serisinin ilk adımı olarak değerlendirilebilir.”

Devamını Oku

Türkiye’de Sağlık Hizmeti Reformu: 2023 Hedefi  
img2

Rod Hunter

“Türkiye’nin sağlık güvencesini yaygınlaştırma çabaları sektörde olumlu karşılık bulsa da, sistem, bütçe aşımına ve dengesiz hizmet dağılımına yol açabilecek zayıf teşviklerden muzdarip.”

“Türkiye, genel sağlık hizmetini desteklemek adına özel sağlık sigortalarını daha fazla teşvik etmeli ve devlet harcamalarını muhtaç kesimlere yönlendirmeli.”

Devamını Oku

Türkiye’de Üçüncü Sektörün Gelecek 10 Yılı  
img2

Filiz Bikmen

“Türkiye’deki seçimlere katılım oranları bazı gelişmiş Batı demokrasilerine kıyasla yüksek olsa da, üyelikler, bağışlar ve gönüllük ile ölçülebilecek yurttaşlık katılımı henüz istenen derinlikte ve genişlikte değil.”

“Toplumsal hareket girişimlerine dair, yakın zamanda İstanbul’un parklarında düzenlenen açık hava forumları iyi birer ilk adım olabilir.”

Devamını Oku

Türkiye Neden %100 Yenilenebilir Enerjiyi Hedeflemeli?  
img2

H. Serhan Süzer

“Türkiye; güneş ve rüzgar enerjisi ile hidroelektrik, jeotermal ve biyoyakıt kaynakları konularında önemli bir potansiyele sahip olduğundan yenilenebilir enerjiye öncelik vermeli.”

“Kömür, petrol ve doğalgaz gibi ithal edilen fosil yakıtlara olan bağımlılık Türkiye’yi, enerjide dışa bağımlılık, çevreye verilen zarar ve yüksek bütçe açıkları gibi sıkıntılarla karşı karşıya bırakıyor.”

Devamını Oku

Türkiye, Çin ve Yeni İpek Yolu  
img2

Rıza Kadılar & Andrew K. P. Leung

“2019 itibariyle Çin, döviz kurları göz önünde bulundurulduğunda ABD’nin önünde dünyanın en büyük ekonomisi olacak.”

“Dünyanın ağırlık merkezi, eski uygarlıkları birbirine bağlayan İpek Yolu’na doğru kayarken Türkiye-Çin ilişkilerinde de yeni bir dönem başlayacak gibi gözüküyor.”

Devamını Oku

2023’te 10 Adet Küresel Marka: Tatlı bir Hayal mi?  
img2

Ergin Hava

“Türkiye’deki 10 küresel marka inisiyatifinin öncüleri, yerel olarak üretilen ürünlerin dünyaya satılmasını ‘ulus markalaşması’ ile karıştırdı.”

“Küresel markalar yaratma yolunda Türkiye, 2023’te olmasa dahi, gelecekte günümüzün gelişmiş ülkelerinin geçmişte yüzleştiği zorlukları tecrübe etmek zorunda kalacak.”

Devamını Oku

Güneydoğu Avrupa’nın Geleceği ve Kalkınma  
img2

Valbona Zeneli

“Güneydoğu Avrupa, avro bölgesinin dışında olmasına karşın krizden, ticari ve mali bağlantıları ve AB pazarına olan bağımlılığı sebebiyle dolaylı yoldan etkilendi.”

“Güneydoğu Avrupa ülkeleri, Avrupa’nın bütünleşme öyküsünü daha iyi anlamalı. Bu öykü, bir koordinasyon, entegrasyon, uluslarüstülük ve hükümetlerarası çalışma öyküsü.”

Devamını Oku

Türkiye’nin AB Üyelik Süreci ve Yunanistan  
img2

George Koukoudakis

“Yakınlaşma süreci her ne kadar iki ülke arasındaki siyasi ve askeri sorunları tamamen çözmekte yetersiz kalsa da, Türkiye ve Yunanistan arasındaki barış ve istikrarın sürdürülmesine önemli bir katkı yaptı.”

Devamını Oku

“Koruma Sorumluluğu” Suriye’de Uygulanabilir mi?  
img2

Akshan de Alwis

“Suriye özelinde, gerilla savaşının belirsiz ortamı ve gerek isyancıların gerekse hükûmet güçlerinin giderek belirginleşen mezhepsel bağları, olası bir askeri müdahaleyi iyice zorlaştırıyor.”

Devamını Oku

Etkinlik Analizi: Atlantik Konseyi Enerji ve Ekonomi Zirvesi  
img2

“Günümüzdeki bulanık ortamda, özellikle Suriye’deki karışıklıklar, küresel ekonomide yaşanan olumsuzluklar ve enerji güvenliğine dair süren sorunlar düşünüldüğünde, çok az sayıda ülke Türkiye’nin oynadığı anahtar rolü oynayabiliyor. Ayrıca İstanbul’un merkezinde bulunduğu bölge gibi çetrefilli çok az bölge bulunuyor.”

Devamını Oku

TPQ Yuvarlak Masa Toplantısı: Değişen Türkiye-İsrail İlişkileri  
img2

2 Temmuz 2013 tarihinde, Turkish Policy Quarterly (TPQ) ve Friedrich Naumann Foundation for Liberty (FNF), “Değişen Türkiye-İsrail İlişkileri” başlıklı bir yuvarlak masa toplantısı düzenledi. Derginin son sayfalarında, konuşmacılar ve katılımcıların dile getirdiği görüşler yer almakta.

Devamını Oku

Partnerlerimize Teşekkürler

  Kadir HasHurriyet Daily NewsFriedrich Naumann FoundationUluslararası İlişkiler DergisiGlobalistEBSCOBSTABHaberpartnerEuractivACUS

Adres: Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü Sosyal Sorumluluk Binası ( Beyaz Ev )
Küçük Mustafa Paşa Mah. Seferikoz Sok. No:14 Kat.1 Fatih- İstanbul
Telefon: +90 212 621 4442 - +90 212 621 9258 Faks: +90 212 531 8718 info@turkishpolicy.com