Maili görüntüleyemiyorsanız web tarayıcınızda görmek için tıklayınız 11/06/2012
Anasayfa TPQ Hakkında Medya Araçları Abone Ol İletişim
logo   TPQ SubscribeTPQ FacebookTPQ TwitterTPQ LinkedinTPQ RSS
AB ve Türkiye:
Serbest Dolaşım ve Fikir Özgürlüğünde Nereye Doğru?
Bahar 2012 - Vol.11 No:1
Editör
Diba Nigar Göksel
Editor TPQ'nun bu sayısı Türkiye - AB ilişkisini dönüm noktasında buluyor. Ikisi arasında bugün duraklama aşamasına gelen ilişkilerin ilerletilmesi yönünde geniş bir kanı varken, farklı bakış açıları da söz konusu. Bazıları Türkiye'nin AB üyeliğini kaçınılmaz olarak görürken, ne zaman ve nasıl gerçekleşeceğini tartışıyor, diğerleri ise karşılıklı fayda esasına dayalı alternatif entegrasyon biçimleri üzerine tartışıyor. Her zaman olduğu gibi, her açıdan ve özellikle ihtilaflı sorular üzerinde yoğunlaşarak, bu alanda etkili kişilere geniş bir yelpazede görüşleri sunmaya çalıştık. . .
Devamını Oku. . .
Dimitris Hristofyas ile Röportaj
Demetris Christofias Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi Kıbrıs Dönem Başkanlığı süresince Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik görüşmeleri sürdürmeye hazırız. Kıbrıs'ın Dönem Başkanlığı, Kıbrıs sorununun çözümü ve ülke ile halkımızın birleşmesi çabalarından bağımsızdır. (. . .) Konsey'deki dönem başkanı konumumuzu, Türkiye'nin iddia ettiği gibi ulusal çıkarlarımızı desteklemek amacıyla kullanmayacağız. . .
Devamını Oku. . .
Türkiye-AB Ilişkileri ve Gümrük Birliği : Beklentiler ve Gerçekler
Hayati Yazıcı
Bu makale Türkiye-AB ilişkileri konuusunda birbiriyle ilişkili üç mesele üzerinde duruyor. Öncelikle, Türkiye-AB ilişkilerine genel bir bakışla başlayıp, Türkiye'nin AB karşısında hayal kırıklığına uğramasına neden olan sorunlar ortaya konuluyor. Sonraki bölümde Türkiye ve AB arasındaki Gümrük Birliği'ni ve birliğin Türkiye'deki kanun yapıcı ve düzenleyici kurumlara getirdiği değişim ve Türk ekonomisine etkileri ele alınıyor. Türk ekonomisine önemli katkılar getirmekle birlikte, Gümrük Birliği'nin beklentileri hala tamamen karşılamadığı belirtiliyor. Daha sonra Gümrük Birliği'ni ilgilendiren ve AB'nin Türkiye'ye dönük, henüz yerine getirmediği yükümlülükleri olduğu vurgulanıyor. Sayın Bakan ayrıca şu an yürürlükte olan vize uygulamalarının Türkiye ve AB arasında imzalanan antlaşmaları ihlal ettiğini ve Türk vatandaşlarına karşı ayrımcılık yapıldığına dikkat çekiyor. Son olarak da Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın, komşu ülkelerle ticaret hacmini arttırmaya dönük girişimleri ele alınıyor. . . . HayatiYazici
Devamını Oku. . .
Türkiye'de Kadın Hakları
Fatma Şahin
FatmaSahin Bu makale Türkiye'nin, kızların okula gönderilme oranındaki artış, çocuk ölüm oranlarındaki düşüş ve aile içi şiddetle mücadele gibi konularda gösterdiği ilerlemeler ele alıyor. Sayın Bakan değişim ve kalkınma konusunda kadının başat rolüne dikkat çekmekle birlikte, kadın örgütleri, özel sektör, üniversiteler gibi çok sayıda aktörün katılımı ile, yapılacak yasal düzenlemelerin günlük hayata daha fazla etki etmesinin sağlanacağını belirtiyor. Sayın Bakan aynı zamanda, çıkarılan eşitlikçi yasalara rağmen kadınların istihdamının ve yerel siyasete katılım oranlarının hala oldukça düşük olduğunu da teşhis ediyor. . .
Devamını Oku. . .
AB-Türkiye Stratejik Diyaloğu: Eylem Gerektiren Bir Kavram
Alexander Graf Lambsdorff
Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da meydana gelen muazzam siyasi değişimler, AB-Türkiye stratejik diyaloğunun hayata geçirilmesinin öneminin altını çiziyor. Türkiye'nin ekonomik modernizasyon için AB'ye ihtiyacı var. Ama aynı zamanda Türkiye'nin siyasal sistemi, onu kendi demokratikleşme süreçlerine ilham kaynağı olarak gören pek çok Arap Baharı ülkesinde gitgide çekici hale geliyor. Ancak stratejik diyaloğun Türkiye'nin AB'ye katılım müzakerelerinden bağımsız olarak ele alınması gerekiyor. Bu makale de iki taraf arasında işbirliğini arttıracak bir takım somut öneriler sunmakta . . . AlexanderGrafLambsdorff
Devamını Oku. . .
AB ve Türkiye: Katılım Beklentileri
Carlo Casini
CarloCasini Türkiye-AB ilişkileri ve Türkiye'nin muhtemel AB üyeliği konularında hayati önemde birçok ekonomik, jeopolitik ve diplomatik mesele bulunmakta. Iki tarafın da çok sayıda ortam çıkarı var. Ayrıca Türkiye, Avrupa'nın güvenliği için kritik bir konumda. Yanı sıra Arap Baharı ülkelerindeki demokratikleşme ve istikrar sağlanması hususunda yapıcı bir rol oynayabilir. Türkiye'nin üyeliğine karşı çıkan bazılarının iddiası, Türkiye'nin, temelini Hıristyanlığın oluşturduğu düşünülen Avrupa Birliği'nin kimliğini bozacağı yönündedir. Ancak bu makale, AB'nin esas temelinin ve kimliğinin demokrasi, eşitlik, insan onuruna saygı ve insan hakları gibi prensiplerden oluştuğunu öne sürmekte. Bu yaklaşıma göre Türkiye'nin üyeliği sadece muhtemel görünen değil aynı zamanda istenilen bir sonuçtur. Türkiye Islam ve Hıristyanlık arasında bir köprü oluşturabilir ve böylece Avrupa'nın amaçlarına hizmet edebilir. Ancak Kıbrıs sorununa kesinlikle barışçıl bir çözüm bulunmalı ve Türkiye'deki gayrimüslimlerin özgürce ibadet etmeleri sağlanmalıdır. Bunun yanında AB ile işbirliği geliştirilerek yasadışı göçmenlerin ülkeden Avrupa'ya geçişinin önü alınmalıdır. . .
Devamını Oku. . .
Ortak Bir Gelecek: Türkiye ve Avrupa Birliği
Umut Oran
Türkiye'nin karşılaştığı zorluklar, güçlü ve cesur bir liderlikle beraber akıllı düşünmeyi ve evrensel değerleri gözden kaçırmadan, stratejik bir şekilde hareket etmeyi gerektiriyor. Türk toplumu başta özgürlük, demokrasi ve adalet olmak üzere herkesin düşüncesini korkmadan ifade edebildiği, kendi hakkını işlerliği olan bir yargı önünde arayabildiği, ve herkesin cinsiyet, etnik ayrım ve cinsel kimlik ayrımı olmaksızın eşit görüldüğü bir ülkede yaşamayı hak ediyor. Türkiye bu hedefleri ancak sorumluluk alarak gerçekleştirebilir; başkalarını suçlamakla problemler çözülmeyecektir. . . UmutOran
Devamını Oku. . .
Yeni Fransız Cumhurbaşkanı ve Dış Politikası
Marc Pierini
MarcPierini Yeni seçilen Fransız Cumhurbaşkanı François Hollande hem ülke içinde, hem Avrupa'da hem de dış politika arenasında bir çok sorunla karşı karşıya bulunuyor. Bu makale; Fransız askerlerinin Afganistan'dan çekilmesi, Türkiye ile ilişkilerin düzeltilmesi, ve Arap Baharı ülkeleriyle ilişkiler gibi Cumhurbaşkanı'nın gündeminde olan önemli konulara dikkat çekiyor. Ayrıca Fransa'nın AB içindeki rolü konusunda Cumhurbaşkanı Hollande'ın yüzleşeceği zorluklar da ele alınıyor. . .
Devamını Oku. . .
Türkiye-AB Ilişkisi: "Üçüncü bir Yol" için Gerekçe
Francesco M. Bongiovanni
1950 Schuman Deklerasyonu bir noktayı açıkça belirtti: "Avrupa, tek bir genel planlama ile bir anda meydana getirilmeyecek. Atılacak somut adımlarla oluşacak fiili bir birliktelik ile zamanla inşa edilecek." O günden beri "Avrupa Projesi" başlangıçtaki beklentilerin de ötesinde gelişimini sürdürüyor. Ancak Avrupa hala bir kimlik sahibi değil ve sınırları da belirsiz. Avrupa Projesi'nin amaçlarından biri olan genişleme konusuna geldiğimizde, Türkiye'nin üyeliğinden daha zor bir mesele bulunmamakta. Bu makalede Türkiye'nin üyeliği konusunda iki ana bakış açısı inceleniyor ve Türkiye-AB ilişkilerinde daha gerçekçi bir yöntem olarak bir "üçüncü yol" ortaya konuluyor. . . FrancescoBongiovanni
Devamını Oku. . .
Avrupa Projesi ve Enerji Jeopolitiği
Sergiy Korsunsky
SergiyKorsunsky Avrupa Projesi henüz "tamamlanmamış" olsa da, jeopolitik bir bakış açısıyla AB'nin, özellikle ekonomi alanında başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Ancak Euro bölgesi yakın zamanda, enerji fiyatlarındaki artışın da etkisiyle negatif büyümeye şahit oldu. Bu sonuç büyük ölçüde Avrupa'nın ana enerji sağlayıcısı Rusya'nın, Avrupa'nın jeopolitik ve ekonomik istikrarındaki giderek artan ağırlığından kaynaklanmakta. Rusya'nın AB üzerindeki nüfuzunu ve gücünü dengelemek için, Türkiye ve Ukrayna Avrupa'nın enerji politikasında ortak olarak düşünülmeli. Bu aynı zamanda "Avrupa Projesi'nin genel olarak tamamlanmasına yönelik önemli bir adım olacaktır. . .
Devamını Oku. . .
Türkiye için Vizesiz Seyahat: Herkesin Çıkarına Uygun
Alexandra Stiglmayer
Bugün Türkiye, yurttaşlarının Avrupa ülkelerine girerken Schengen vizesi almak zorunda olduğu tek AB adayı ülke. Bu da haliyle Türk vatandaşları ve yetkilileri için muazzam ölçüde rahatsız edici bir durum. Simdiye dek AB Türkiye'ye, Batı Balkan ülkelerine birkaç yıl önce uyguladığı ve şimdi de Moldova ve Ukrayna'ya uygulamaya hazırlandığı vize serbestliğini sunmayı reddetti. Bu süreç söz konusu ülkelerin, AB'nin sınırlarını korumasına yardım edecek bazı reformlar yapması gerekiyor, buna karşılık vize uygulaması kaldırılıyor. AB'nin bu olumsuz tavrı, kendi güvenlik çıkarlarına da ters düşmekte. Zira Türk-Yunan sınırı yasadışı göçmenler için ana geçiş yolunu oluşturuyor. AB de bu yasadışı göçmen akınının önünü kesmek için Türkiye'nin tam işbirliğine ihtiyacı var ve bunun karşılığında bir şey sunması gerekmekte. Türk vatandaşlarının açtığı çok sayıda dava sonucunda vize uygulamasını yasadışı bulan mahkeme kararlarının sayısı da arttıkça, vize serbestisi uygulaması gitgide uygun bir çözüm haline geliyor. Böyle bir süreç AB-Türkiye ilişkilerini gözle görülür bir şekilde geliştirebilir ve duraksayan üyelik sürecine yeni bir ivme kazandırabilir. . . AlexandraStiglmayer
Devamını Oku. . .
Balkanlar'ın Geleceği Avrupa'da, Peki ya Geçmiş ve Günümüz?
Ahmet Funda Tezok
ahmetfundatezok Bu makale, Batı Balkan ülkelerine yönelik AB genişleme sürecinin güncel dinamiklerini incelemektedir. Bölgenin tarihsel olarak Avrupa'nın ayrılmaz bir parçası olmasına ve AB'nin Batı Balkan ülkelerini entegre etme taahhüdüne rağmen, hala bazı sorunlar var. 2013'te resmen Avrupa Birliği üyesi olacak olan Hırvatistan hariç, diğer Batı Balkan ülkeleri önemli düzeyde potansiyel ekonomik, idari ve diplomatik sorunla karşı karşıya bulunuyor. Bu nedenle henüz AB'ye girmeye hazır değiller. Bunun yanında AB'nin genişlemeden dolayı yaşadığı yorgunluk ve güncel ekonomik kriz sorunu daha da karmaşık hale getiriyor. . .
Devamını Oku. . .
-Türkiye Ilişkilerinde Kısır Döngüyü Kırmak: Vize Görüşmeleri
Zeynep Özler
Su anda fiilen durmuş bir üyelik sürecine rağmen, vizesiz seyahat konusu, Türk vatandaşlarının AB üyeliğinden bekledikleri en elle tutulur kazanımlardan birini oluşturuyor. Vize sorunu Türkiye-AB ilişkilerinin en önde gelen konularından biri olarak son derece "politize" olmuş ve "güvenlikçi" yaklaşımın kurbanı olmaya başlamıştır. Hatta giderek kendine özgü bir nitelik kazanarak AB yasaları, değerleri ve siyasetiyle ters düşmektedir. . . ZeynepOzler
Devamını Oku. . .
General, Başbakan ve Imam: Günümüz Türkiye'sinde Sivil-Asker Ilişkileri
Sami Faltas
SamiFaltas Türk hükümeti Genelkurmay ile olan güç mücadelesini kazandı. Artık siyasetin başat konumu belirginleştiğinden ordu üzerindeki demokratik denetim de gelişti. Ancak hükümet şimdi yeni bir sorunla karşı karşıya. Perde arkasında muhafazakar Islami hareketler güvenlik sektörünün bazı bölümlerinde yoğun bir nüfuz alanı oluşturuyor. Bu aşamada Türkiye, hükümeti denetleyecek devlet kurumlarını, bağımsız yargıyı, özgür basını ve sivil toplumu güçlendirmeli. Böylesine bir denetim ancak hukukun üstünlüğünün tesis edildiği bir ortamda mümkündür. Eğer Türkiye kendisini tam anlamıyla bir demokrasiye dönüştürmezse otoriter bir yönetime doğru sürüklenebilecektir. . .
Devamını Oku. . .
Türkiye'de Yargı Reformu: Iddialı ve Tartışmalı
Özgür Aşık
Hem ülkenin iç dinamikleri hem de AB üyeliği süreci Türkiye'de kapsamlı bir yargı reformunu gündeme taşıdı. Bazı önemli gelişmeler şimdiden yürürlüğe kondu, ancak hala çok sayıda düzenlemeye ihtiyaç var. Bununla birlikte, özellikle yargı bağımsızlığına saygı ve sunulan adaletin kalitesi konularında yeni tartışmalar başladı. Normlar ile pratikteki uygulamalar arasındaki önemli uyumsuzluklar ateşli tartışmalara yol açmakla birlikte, kamuoyunun adalet sistemine ve hukukun üstünlüğüne olan güvenini sarsıyor. . . OzgurAsik
Devamını Oku. . .
Avrupa Birliği'nin Dağlık Karabağ Sorununa Etkisi
David Janssen
DavidJanssen 2009'da Lizbon Antlaşmasının onaylanmasından beri, Avrupa Birliği (AB), Avrupa Dış Eylem Servisi ile Dış ilişkiler Yüksek Temsilcisi'ni güçlendirerek uluslararası platformda sesini daha fazla duyurmaya çalışıyor. Ancak bu ve benzeri araçlar AB'nin çevredeki komşuları üzerinde sorun çözme konusundaki ağırlığını arttırmışa benzemiyor. Dağlık Karabağ sorununda AB'nin çabaları, üçüncü tarafların çatışan çıkarları, elindeki araçların yetersizliği ve üyelerinin kendi çıkarları nedeniyle sekteye uğramakta. . .
Devamını Oku. . .
FinansBank

Friedrich Naumann Stiftung

kadir has
Atlantic CouncilUluslararası İlişkiler Dergisi

AB Haber Ebsco

Euractiv Hurriyet Daily News

Kadir Has Universitesi Cibali Kampusu Sosyal Sorumluluk Binasi (Beyaz Ev) Kat:1 No:9
Fatih - Istanbul Phone:+90 212 621 92 58 Fax:+90 212 531 87 18
info@turkishpolicy.com