Maili görüntüleymiyorsaniz web tarayicinizda görmek için tiklayiniz 02/10/2012
Anasayfa TPQ Hakkında Medya Araçları Abone Ol Iletisim
logo   TPQ SubscribeTPQ FacebookTPQ TwitterTPQ LinkedinTPQ RSS
Hazar'dan Akdeniz'e;
Enerji Güvenliğini Sağlamak ve Çevreyi Korumak
Yaz 2012 - Vol.11 No:2
Editör
Editor TPQ'nun bu sayısı Türkiye'nin çevresinde; Hazar'dan Karadeniz'e ve Akdeniz'e uzanan coğrafyada, enerji jeopolitiği, sürdürülebilir kalkınma, siyasi reform ve çevrenin korunması gibi birbiriyle ilişkili konulara odaklanıyor. . .
Devamını Oku. . .
Akdeniz: Yerküremizin Yaralarının ve Umutlarının Simgesi
Prens II. Albert
Prince Albert Akdeniz; Asya, Avrupa ve Afrika'nın kesiştiği noktadaki konumundan dolayı her zaman tarihteki büyük değişimlerin merkezinde oldu. Günümüzde de gezegenimizi bekleyen tehlikelerin somut örneklerini barındırmakta. Akdeniz'in her yanında, korumakla yükümlü olduğumuz mirasın izlerini görmek mümkün. Bu denizin kıyılarına gelip yerleşen önceki nesillerce bize aktarılan ve bizim de sonraki nesillere aktaracağımız bu önemli görevi hiçbirimiz yok sayamayız. Bugün Akdeniz'in geleceği; küresel ısınma, biyolojik çeşitliliğin hızla yok olması ve tatlı su kaynaklarının gitgide azalması nedeniyle tehdit altında. Bunların hiçbiri henüz geri dönülemez seviyeye gelmedi, bu nedenle aktif bir şekilde eyleme geçmek mümkün olduğu gibi aynı zamanda bir zorunluluk. . .
Devamını Oku. . .
Kentler ve Sürdürülebilirlik
Kadir Topbaş
Sürdürülebilir kalkınma politikalarının başarıyla uygulan- masında kentler büyük rol oynamakta. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı da kentini daha çevre dostu hale getirebilmek amacıyla, su kaynaklarının korunmasından, enerji tasarrufuna kadar bir çok alanda atılan adımı ana hatlarıyla anlatıyor. Başkan ayrıca, yerel yönetimlerin; kültürel mirasın korunması, kent yaşamına ve üretkenliğine dair yetilerin geliştirilmesi hususlarındaki sorumluluğunu belirtmenin yanı sıra, küresel ısınma gibi dünya çapındaki meselelere eğilme konusunda da büyük rolü olduğunun altını çiziyor. . . Kadir Topbaş
Devamını Oku. . .
Türkiye'nin Son On Yıldaki İktisadi Gelişimi, Politikaları ve CHP'nin Bakış Açısı
Faik Öztrak
Faik Öztrak AKP'nin iktidarda olduğu geçtiğimiz on yıl içerisinde Türkiye'nin ortalama büyüme oranları yüksek seviyelerde seyretse de tarihsel ortalamanın üzerinde değil. Kronikleşen yüksek bütçe açığı, giderek artan tek seferlik gelirlere bağımlılık, sosyal ve idari alanlardaki süregelen zayıflık, Türkiye'nin gelişme umutlarını törpülemekte. CHP bu aşamada etkili bir alternatif strateji sunuyor; bu strateji, emek ve çevre dostu olmasının yanı sıra, rekabetçi, adil ve istikrarlı bir büyüme hedefi temel almakta. Aynı zamanda dinamik piyasa mekanizmalarına uygun bir düzenleme çerçevesi sunan bu strateji, iyi yönetişim ve bilgiye dayalı ekonomi modeliyle AB ile bütünleşme hedefiyle de uyum içinde. . .
Devamını Oku. . .
Türkiye'nin Irak Kürdistanı'na Yaklaşımındaki Çarpıcı Değişim
Matthew J. Bryza
Ankara'nın Erbil'e yaklaşımındaki çarpıcı ve olumlu dönüşüm, enerji geçiş merkezi olma konusunda güvenilirliğini arttırma hedefinin yanı sıra, AKP'nin iç siyasetteki Kürt meselesine yaklaşımıyla da uyum içinde. ABD'nin tutumundan bağımsız olarak, Ankara ve Erbil, artık siyasi çıkarlarını uzun vadeli ekonomik çıkarlarına uyumlu hale getirmek gerektğini düşünüyorlar. Ancak Türkiye ve Kürt Bölgesel Yönetimi yetkilileri öncelikle Bağdat'taki Irak federal hükümetiyle karşı karşıya gelme ya da onunla uzlaşma yolunda önemli bir takım kararlar vermelidir. Ayrıca eğer Suriye bölünür ve pan-Kürt birliğinden yana özerk bir Kürt bölgesi ortaya çıkarsa, Ankara Irak Kürtlerini yakın bir ekonomik ortak olarak tutmaya yönelik siyasi kararını yeniden gözden geçirebilir. . . Matthew Bryza
Devamını Oku. . .
Arap Baharında Son Durum: Tunus Nereye Gidiyor?
Lotfi Maktouf
Lotfi Maktouf Başlangıçta bu, hiçbir şekilde örgütlenmemiş, İslamcılar dahil olmak üzere hiçbir siyasi parti veya ideoloji tarafından yönlendirilmemiş, kitlesel bir isyandı. "Yasemin Devrimi"ni izleyen aylarda birçok gözlemci Ennahda'da vücut bulan muazzam İslamcı dalga karşısında şaşkına döndü. Bu dalga, bütün o korkunç ve umulmadık kuvvetiyle Tunus toplumu ve kurumlarının üzerinden bir tsunami gibi geçti. Bugün Tunus'un önünde iki seçenek var; Ya açık, çoğulcu ve kalkınma hedefi olan bir Arap ve Müslüman toplumu inşa edecek, ya da dönüşü olmayacak şekilde totaliter ve gerici bir İslami düzene sahip olacak. İkinci ihtimalin gerçekleşmesi ve haklı demokratik taleplerin ortadan kaybolmasını ise sadece sivil toplum engelleyebilir. . .
Devamını Oku. . .
Güney Koridoru: Bakü-Tiflis-Ceyhan'ın "Doğalgaz" Kardeşi
John Roberts
Geçtiğimiz yıllarda Azerbaycan'ın petrol ve doğalgazının büyük bölümünü Batı pazarlarına ulaştırmak amacıyla Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) ve Bakü-Tiflis-Erzurum (BTE) boru hatları inşası için dair tarihi kararlar alındı. Özellikle Azerbaycan doğalgazını Türkiye üzerinden Güney ve Orta Avrupa pazarına ulaştırmaya yönelik hususi bir hattın gerekliliği SOCAR ve Avrupalı ortakları tarafından sıkça vurgulandı. Şimdi bu ortaklar Azerbaycan'ın devasa Şahdeniz doğalgaz yataklarını değerlendirmek ve geliştirmek üzere TANAP adında büyük bir projeye girişiyorlar. Ancak doğalgazı Türkiye'den Avrupa'ya hangi boru hattının taşıyacağı ve BTE'nin hangi bölümünün geliştirileceği gibi yanıtlanmamış sorular mevcut. . . John Roberts
Devamını Oku. . .
Doğu Akdeniz'de Doğalgaz Oyunları
George Stavris
George Stavris Güneydoğu Akdeniz'in çalkantılı sularındaki büyük doğalgaz rezervleri hakkında uzun zamandır süren spekülasyonlar, 2011 Aralık'ında doğrulanarak dünya gündemine oturdu. Ancak bu keşfin zamanlaması tüm bölgeyi, diğer vahim ve çetrefilli olayların da etkisiyle bir barut fıçısına dönüştürdü. Yeni katılan (İsrail) ve geleneksel (Kıbrıs, Yunanistan) müttefiklerin oluşturduğu yeni enerji üçgeninin Türkiye'ye yönelik hareketleri, dünyanın bu önemli bölgesindeki güç dengelerini yerinden oynatarak ortaya adeta bir Rubik küpü bilmecesi çıkarıyor. . .
Devamını Oku. . .
Irak: Türkiye'nin Enerji Kozu
Aura Sabadus
Türkiye'nin şaşırtıcı ekonomik büyümesi giderek daha da artması beklenen enerji tüketimini de beraberinde getiriyor. Petrol fiyatlarındaki her on dolarlık artışın ülkedeki bütçe açığının beş milyar dolar kadar yükselmesine sebep olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda, ithalata dayalı enerji temini sistemi giderek sürdürülemez hale geliyor. Yeni bölgesel ve uluslararası fırsatlarla ülke içerisindeki durumu inceleyen bu makale, Türkiye'nin dış siyaset seçeneklerini gözden geçirmesi halinde fosil yakıt ithalatı alanında daha uygun şartlar elde edebileceğine vurgu yapıyor. Bu bağlamda Kuzey ve Güney Irak'a yönelik yeni yaklaşımlar geliştirmesi, Türkiye'ye Rusya, İran ve Azerbaycan gibi kendisine yıllardır diğer petrol ve doğalgaz arz eden ülkeler nezdinde önemli bir koz sağlayacaktır. . . Aura Sabadus
Devamını Oku. . .
Mübarek Sonrası Mısır'da Amerikan Yatırımlarının Geleceği
Spencer Smitherman & Asbed Kotchikian
Egypt Bu makale; ABD'nin son elli yılda Orta Doğu'daki ekonomik, siyasi ve askeri müdahalelerini inceleyerek Mübarek sonrası dönemde Mısır'daki Amerikan yatırımlarına dair öngörülerde bulunmayı amaçlıyor. Mısır, ABD'nin uzun zamandır müttefiki olmasının yanı sıra, iki ülke arasındaki ilişkiler Batı ile diğer Orta Doğu toplumları arasında bir bağlantı işlevi görüyordu. 1979'daki Mısır-İsrail Barış Antlaşması'ndan bu yana ABD hem ekonomik hem de askeri açıdan Mübarek rejimini ayakta tutmaya gayret gösterdi. Önceki yönetimle iyi ilişkiler kurulmasını sağlayan bu teşviklerin, Mısır'daki yeni rejim tarafından, eski totaliter rejime yapılmış bir destek olarak mı yoksa Mısır'ın geleceğine dönük bir yatırım olarak mı görüleceği henüz belirsizliğini koruyor. . .
Devamını Oku. . .
Türk-Amerikan İş Ortaklığının Haritası: Piri Reis'ten 2023'e
Serkan Elden & Michael A. Lally
1990'lardan itibaren çok sayıda küresel firma gibi Amerikan firmaları da Türkiye'yi Rusya, Orta Asya, Orta Doğu ve Afrika gibi bölgesel pazarlara açılmak için çok uygun bir platform olarak gördüler. Amerikan firmaları ellerindeki küresel marka gücünü Türkiye'nin yükselen pazar ekonomisi ve yönetişim kabiliyetiyle birleştirerek hem Avrasya bölgesinde hem de küresel ölçekte büyük fırsatlar yakalayabilir. Bu bağlamda Türk firmaları da güçlü küresel Amerikan markaları ile işbirliği yaparak daha geniş pazarlara girme imkanı bulabilir. . . TRUS
Devamını Oku. . .
Zor Bir Seçim: Nükleer Alanda Neden Türkiye İran Olmayacak?
Aaron Stein & Şebnem Udum
Nuclear İran'ın nükleer programından dolayı artan bölgesel güvenlik endişeleri, Türkiye'nin nükleer silah arayışına girip girmeyeceği konusunda çok sayıda spekülasyona yol açtı. 2006'dan beri Türkiye, İran'ın nükleer silah kapasitesi geliştirmesi durumunda nükleer silah temin etme ihtimali olan ülkelerden biri olarak görülüyor. Ancak böylesi varsayımlar Ankara'nın uzun yıllardır süre gelen nükleer silahların yayılması karşıtı politikasını desteklemiyor. Bu makale Türkiye'nin nükleer ile ilgili konulara yaklaşımını ele alarak, bu tür silahları geliştirmeye karar verecek bir Türk liderin karşılaşacağı zorlukların altını çiziyor. . .
Devamını Oku. . .
Enerji ve Pan-Türkizm Arasında
Adam Balcer
Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra Orta Asya ülkeleri ve Azerbaycan, Avrasya'daki küresel ve bölgesel güçlerin rekabet alanına girdi. Ankara da bölgedeki en önemli aktörlerden birisi olsa da halen ikincil konumda. Ancak Türkiye ekonomik ve demografik büyümesiyle birlikte, önümüzdeki yıllarda anahtar rol oynamasını sağlayacak potansiyele erişebilir. Türkiye'nin bu potansiyelini sonuna kadar kullanıp kullanamayacağı da, bazı ciddi iç sorunlarıyla nasıl başa çıkacağına ve bölgenin petrol ve doğalgaz ticaretinde transit rolü üstlenebilmesine bağlı olacak. . . Egypt
Devamını Oku. . .
Putin'in Dönüşü: İnandırıcı Bir Değişim mi?
Jakub Kulhanek
Jakub Kulhanek Putin'in devlet başkanlığına dönüşü, önceki iki dönemlik iktidarı boyunca kronikleşen ürkütücü otoritarizm ve siyasi hükümranlık düzeninin aynen devam edeceğinin sinyallerini açıkça verdi. Ülke içinden ve dışından bir çok gözlemcinin Dmitri Medvedev'in döneminde ümit etmeye başladığı değişim ihtimallerini de ortadan kaldırdı. Bu makale, Rusya siyasetindeki güncel gelişmeleri ele alarak ülkenin iç ve dış siyasetini gelecek on yılda şekillendirecek trendleri inceliyor. Yazar aynı zamanda çok arzulanan bir "istikrar sureti"nin Moskova'ya hakim olduğunu, ancak derin yapısal problemlerin gözardı edilmesi durumunda uzun vadede rejimin kendi sonunu hazırlayabileceğinin altını çiziyor. . .
Devamını Oku. . .
AkBank

kadir has
Atlantic CouncilUluslararası İlişkiler Dergisi

AB Haber Ebsco

Euractiv Hurriyet Daily News
Friedrich Naumann Stiftung

Kadir Has Universitesi Cibali Kampusu Sosyal Sorumluluk Binasi (Beyaz Ev) Kat:1 No:9
Fatih - Istanbul Phone:+90 212 621 92 58 Fax:+90 212 531 87 18
info@turkishpolicy.com